شرکت ایسوس درسال ۱۹۹۰ کار خود را آغاز کرد. از این رو شرکت نسبتا جوانی به حساب می آید. طرح تاسیس ایسوس را مهندسان اسبق شرکت ایسر مطرح کردند

مقایسه ( 0 مورد )